Nasihat Bagi Orang Tua

Nasihat Bagi Orang Tua
MENJADI orang tua, baik sebagai bapak atau ibu mempunyai tanggung jawab yang sama besarnya demi tercapainya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.