Derajat Keikhlasan Seorang Hamba

 IMAM Abu Hamid al-Ghazali berkata di dalam mukadimah kitab An-Niyyah Wal-Ikhlas Qash-Shidq, berisi seperempat bahagian dari kitab Al-Ihya : “Dengan hujjah iman yang nyata dan cahaya al-Quran, mereka yang mempunyai hati mengetahui bahwa kebahagiaan tidak akan tercapai kecuali dengan ilmu dan ibadah. Semua orang pasti akan binasa kecuali mereka yang berilmu.

Derajat Keikhlasan Seorang Hamba
 IMAM Abu Hamid al-Ghazali berkata di dalam mukadimah kitab An-Niyyah Wal-Ikhlas Qash-Shidq, berisi seperempat bahagian dari kitab Al-Ihya : “Dengan hujjah iman yang nyata dan cahaya al-Quran, mereka yang mempunyai hati mengetahui bahwa kebahagiaan tidak akan tercapai kecuali dengan ilmu dan ibadah. Semua orang pasti akan binasa kecuali mereka yang berilmu.