Nasihat Bagi Orang Tua

MENJADI orang tua, baik sebagai bapak atau ibu mempunyai tanggung jawab yang sama besarnya demi tercapainya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

Nasihat Bagi Orang Tua
MENJADI orang tua, baik sebagai bapak atau ibu mempunyai tanggung jawab yang sama besarnya demi tercapainya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.